Richard Konkolski

 

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-Shop

    

   

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

  • Jsem přesvědčený, že do základního vzdělání patří i předškolní výchova a proto uvádím jeden rok školky U parku v Bohumíně v roce 1948.

  • Do první třídy jsem začal chodit v roce 1949 v bohumínské základní škole Zdeňka Nejedlého U městského parku, od druhé do páté třídy jsem chodil do školy Na ostravské křižovatce a poslední tři roky tehdy povinné osmiletky jsem absolvoval opět v základní škole Zdeňka Nejedlého. Základní vzdělání jsem ukončil povinnou závěrečnou zkouškou.

  • V průběhu základního vzdělání jsem rovněž navštěvoval hudební školu, ve které jsem se dva roky učil hrát na housle.

             

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344