Richard Konkolski

 

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY e-Shop

    

   

SEBEVZDĚLÁNÍ

Běžná orientace v oblasti počítačového hardwaru, v operačních systémech a v konfiguraci počítačů (samostudium od roku 1983 stále pokračuje). Běžná znalost řady programů od word procesingu až po účetnictví. Orientace v oblasti databází, publikování, komputerové ilustrace, digitální fotografie, animace a výroby webových stránek. Znalost filmování a digitálního střihu obrazu, zvuku a hudby. Průkopnické používání a výroba CD-ROM, DVD, HD-DVD, BluRay. Filmování a produkce videa v High Definition a v digitálním filmařském rozlišení do 4000 pixelů.

 

Jazykové znalosti

Mluvená i psaná čeština, angličtina a polština. Někdejší dobrá znalost hovorové a psané ruštiny se stále zhoršuje, protože tento jazyk používám jen zřídka. Plně ovládám psanou i mluvenou slovenštinu.

 

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344