Richard Konkolski

 

DOMÙ VZDĚLÁNÍ RODINA SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY            e-SHOP

    

   


SPOLEČENSKÁ  STAVEBNÍ ČINNOST - (DOBROVOLNÁ BRIGÁDNICKÁ ČINNOST)

 

  • 1957              Školka Nový Bohumín - vybílení sklepních prostorů, oprava zděného oplocení

  • 1958              Studentská brigáda - odborné zednické práce - provedení fasád řeznictví na Leninové ulici v Bohumíně

  • 1958-1959    Studentská brigáda - odborné zednické práce - výstavba kulturního domu ŽD Bohumín

  • 1960-1963    Vedení stavby veřejného zařízení v parčíku Boženy Němcové, dopravní úzel Ostrava-Privoz  - postaveno v Akci Z studenty/dobrovolníky.

  • 1966-1967     Vedení stavby při přestavbě přírodního kina v bohumínském parku. Akce Z města Bohumín.

  • 1968-1971     Pasportizace bytů pro domovní správu města Bohumína.

  • 1969-1972    Vyprojektování a vedení stavby přírodního koupaliště pro 3,000 lidí na štěrkovně Kališok pro Bohumín a okolí. Městská Akce Z postavena občany/dobrovolníky.

  • 1971-1972     Převzetí, dokončení a uvedení do provozu stavby samoobsluhy v obci Šunychl - Akce Z občanů města Bohumína.

  • 1969-1972    Vyprojektování, finanční zajištění, řízení výstavby a zednické práce na výstavbě Loděnice v Šunychlu,(včetně skladu lodí, výrobní dílny, bytu správce, zařízení pro veřejnost, veřejného buffetu, příjezdní cesty a elektrické přípojky). Zrealizováno dobrovolnou práci členu oddílu jachtingu ŽDB v Akci Z města Bohumína.

 

 

 

 

DOMÙ RODINA PRÁCE SPORT PUBLIKACE ÚSPĚCHY VZPOMÍNKY           e-SHOP

Richard@Konkolski.com / Mobil: +420 601 541 344